فعلا نتونستم واسه خودم "درباره من" بنویسم چون سخت ترین کار دنیاست.